دفتر هم اندیشی اساتید
 


فعالیت های دفتر هم اندیشی اساتید دانشگاه علوم پزشکی قم سال 1394
آنچه ملاحظه می فرمایید گزارش فعالیت های دفتر هم اندیشی دانشگاه علوم پزشکی قم است که حاصل همفکری اعضای محترم شورای هم اندیشی اساتید دانشگاه و حمایت و همکاری خوب ریاست محترم دانشگاه و معاونین محترم آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی دانشچویی ، توسعه و درمان می باشد بدینوسیله مراتب قدردانی خود را اعلان می داریم
 يکشنبه ٦ تير ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
  این سایت متعلق به دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی قم میباشد