حوزه علوم اسلامی
 


 ١٣٩٥/١١/١٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
در مورخ 1395/11/15
آیین نامه آموزشی
.
 ١٣٩٥/١١/١٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣٩٥/١١/١٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣٩٥/١١/١٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣٩٥/١١/١٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣٩٥/٠٨/٠٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
شرایط پذیرش
لطفا جهت مشاهده روی ادامه متن کلیک کنید
 ١٣٩٥/٠٨/٠٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
مواد آزمون و مصاحبه
لطفا جهت مشاهده بر روی ادامه متن کلیک کنید
 ١٣٩٥/٠٨/٠٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
بروشور معرفی حوزه علوم اسلامی
بر روی ادامه متن کلیک نمایید
 ١٣٩٥/٠٨/٠٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣٩٥/٠٨/٠٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
  این سایت متعلق به دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی قم میباشد