آدرس مرکز: 

قم- بلوار غدیر، روبروی ورزشگاه یادگار امام، مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قم، مسجد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، مرکز سایبان مهر 

 

تلفن  مرکز:

 02531971296