مرکز سایبان مهر به منظور ترویج فرهنگ و تلاش برای تسهیل ازدواج و استحکام نظام خانواده شکل گرفته است
سرکار خانم اقبالی کارشناس اجرایی مرکز سایبان مهر:

مرکز سایبان مهر به منظور ترویج فرهنگ و تلاش برای تسهیل ازدواج و استحکام نظام خانواده شکل گرفته است

با توجه به آغاز به کار مرکز سایبان مهر دانشگاه علوم پزشکی قم و به جهت آشنایی بیشتر با فعالیت های این مرکز، مصاحبه ای با سرکار خانم اقبالی کارشناس امور اجرایی این مرکز داشتیم که در ادامه ملاحظه می فرمایید.