چهاردهمین جلسه هیئت کریم اهل بیت، امام حسن مجتبی(ع)( هیئت اساتید و پزشکان دانشگاه علوم پزشکی قم)

چهاردهمین جلسه هیئت کریم اهل بیت، امام حسن مجتبی(ع)( هیئت اساتید و پزشکان دانشگاه علوم پزشکی قم)

هیئت کریم اهل بیت، امام حسن مجتبی(ع) (هیئت اساتید و پزشکان دانشگاه علوم پزشکی قم) با حضور اعضای هیئت علمی، پزشکان و خانواده های ایشان، دوشنبه شب مورخ7 بهمن، به مناسبت ایام فاطمیه و به میزبانی دکتر اشراقی برگزار شد.

هیئت اساتید و پزشکان دانشگاه علوم پزشکی قم
سیزدهمین جلسه هیئت مذهبی کریم اهل بیت امام حسن مجتبی(ع) (هیئت اساتید و پزشکان دانشگاه علوم پزشکی قم)

هیئت اساتید و پزشکان دانشگاه علوم پزشکی قم

سیزدهمین جلسه هیئت مذهبی کریم اهل بیت امام حسن مجتبی(ع) (هیئت اساتید و پزشکان دانشگاه علوم پزشکی قم) با حضور اعضای هیئت علمی و پزشکان به همراه خانواده، دوشنبه شب، مورخ 9 دی ماه، به میزبانی جناب آقای حسینی امیری از اساتید دانشکده پزشکی، برگزار شد

دوازدهمین هیئت مذهبی کریم اهل بیت امام حسن مجتبی(ع) (هیئت اساتید و پزشکان دانشگاه علوم پزشکی قم)
هیئت اساتید

دوازدهمین هیئت مذهبی کریم اهل بیت امام حسن مجتبی(ع) (هیئت اساتید و پزشکان دانشگاه علوم پزشکی قم)

هیئت مذهبی کریم اهل بیت امام حسن مجتبی(ع) (هیئت اساتید و پزشکان دانشگاه علوم پزشکی قم) با حضور اعضای هیئت علمی و پزشکان دانشگاه علوم پزشکی قم، پنج شنبه شب، مورخ 30 آبان ماه، به میزبانی دکتر مهدی زاده، برگزار گردید.

مراسم سوگواری حضرت ابیعبد الله الحسین -علیه السلام - با حضور اساتید هیئت علمی و پزشکان دانشگاه علوم پزشکی قم
یازدهمین جلسه هیئت مذهبی کریم اهل بیت امام حسن مجتبی(ع) (هیئت اساتید و پزشکان دانشگاه علوم پزشکی قم)

مراسم سوگواری حضرت ابیعبد الله الحسین -علیه السلام - با حضور اساتید هیئت علمی و پزشکان دانشگاه علوم پزشکی قم

هیئت اساتید و پزشکان دانشگاه علوم پزشکی قم با حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه و جمعی از پزشکان طی روز پنج شنبه ۲۸ شهریور ماه در حسینیه دانشکده بهداشت این دانشگاه، برگزار گردید