هیات امناء مرکز سایبان مهر

 

ا- حجت الاسلام و المسلمین طاهری

مسیول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

 

2- خانم دکتر حیدری

ریاست دانشکده سلامت و دین

 

3- خانم دکتر آب آب زاده

معاونت دانشجویی- فرهنگی دانشگاه

 

4- خانم دکتر اردبیلی

هیات علمی دانشگاه

 

5-آقای دکتر محمودیان

مدیر فرهنگی دانشگاه

 

6- حجت الاسلام والمسلمین گروسی

 مشاور مرکز مشاوره امین